Σκρα 94, Καλλιθέα ΤΚ 17673 Προβολή χάρτη
#ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Login
Ξέχασα τον κωδικό μου Δημιουργία λογαριασμού
210 9583825
Σκρα 94, Καλλιθέα ΤΚ 17673

Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (web site), δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους, καθώς και ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσεως που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.  Η εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΘΕΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ’’, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (οδός Σκρα αρ. 94), με ΑΦΜ 800637500 της ΔΟΥ Καλλιθέας και αριθμό ΓΕΜΗ 133415503000 ,έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.hipharmacy.gr. Ο σκοπός ίδρυσης του διαδικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας ‘’ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΘΕΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ’’ (στο εξής «η Εταιρεία») είναι η πραγματοποίηση εξ αποστάσεως πωλήσεων των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία.  Η Εταιρεία έχει δικαίωμα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας να αναθεωρεί κατ’ ευχέρειά της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.  Η σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο www.hipharmacy.gr και η χρήση των υπηρεσιών του μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.  Η αποδοχή και τήρηση των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων είναι υποχρεωτική για την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.hipharmacy.gr και της Εταιρείας. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τους Όρους Χρήσης και αναλαμβάνει υποχρέωση τήρησης τους όπως κάθε φορά αυτοί ισχύουν. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη, δεν αντικαθιστά δε τη συμβουλή ειδικού (λ.χ. γιατρού). Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.
 
2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αποτελείται από τα κείμενα, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και το λογισμικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.hipharmacy.gr. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή η αναπαραγωγή και η χρήση (ολική ή μερική) του περιεχομένου για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του www.hipharmacy.gr.  
 
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του www.hipharmacy.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.).  Το ηλεκτρονικό φαρμακείο www.hipharmacy.gr και η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, χρηστών και πελατών της και να τηρεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύουν. Σε συμφωνία με τον παραπάνω Κανονισμό και την εθνική νομοθεσία, η Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που είναι επισκέπτης/χρήστης ή/και πελάτης ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας. Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης πρέπει να ενημερωθεί και να αποδεχτεί τους όρους που περιγράφονται στην σελίδα “Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων’’, η οποία καθορίζει τη σχέση των προσωπικών δεδομένων του με το ηλεκτρονικό φαρμακείο www.hipharmacy.gr και όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Εναλλακτικά, αν ο Πελάτης, Χρήστης ή Επισκέπτης δεν συμφωνεί ή δεν αποδέχεται το περιεχόμενο της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, πρέπει να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού φαρμακείου www.hipharmacy.gr και της Εταιρείας και να μην παρέχει προσωπικά δεδομένα προς αυτήν. Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να λαμβάνει ενημέρωση για νέα προϊόντα, προσφορές ή προωθητικές ενέργειες του ηλεκτρονικού φαρμακείου www.hipharmacy.gr, παρέχοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του. Στην περίπτωση αυτή παρέχει τη συναίνεσή του για την χρήση των στοιχείων του με σκοπό την συμμετοχή του σε προωθητικές ενέργειες και συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο www.hipharmacy.gr είναι πλήρη, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία μαζί του για προωθητικούς λόγους, αρκεί να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό φαρμακείο www.hipharmacy.gr δηλώνοντας τη σχετική επιθυμία του. Εάν οι επισκέπτες του www.hipharmacy.gr χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο διαδικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με τον διαδικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του www.hipharmacy.gr με τη συναίνεση του επισκέπτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από το www.hipharmacy.gr με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς, ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το www.hipharmacy.gr. Σημειώνεται ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΘΕΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ’’, έχουν πρόσβαση στο λογισμικό του ηλεκτρονικού καταστήματος και στα δεδομένα των πελατών και παραγγελιών, δεσμευόμενοι από σύμβαση εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία.
 
4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας www.hipharmacy.gr, για τον λόγο αυτόν, έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του.
 
5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το www.hipharmacy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής οι οποίες μπορούν να προκληθούν από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ Ο  επισκέπτης/χρήστης  του  παρόντος  διαδικτυακού  τόπου  είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  επισκέπτης/χρήστης  προκαλέσει  τεχνική  βλάβη  στο διαδικτυακό  τόπο  ή  τα  συστήματα  που  εταδίδουν  το  διαδικτυακό  τόπο  στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάστασή της
 
7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις ή παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές πλην αυτών του www.hipharmacy.gr (links). Το www.hipharmacy.gr δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, εγγύηση ή άλλη δέσμευση αναφορικά με διαδικτυακούς τόπους ή άλλες πηγές τρίτων, για τους οποίους μπορεί να υπάρχουν παραπομπές, δυνατότητα πρόσβασης ή διασύνδεσης από το διαδικτυακό τόπο του www.hipharmacy.gr. Η ύπαρξη διασύνδεσης προς διαδικτυακό τόπο τρίτου (link), δεν συνεπάγεται ότι το www.hipharmacy.gr ή η Εταιρεία επιδοκιμάζει το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου ή την εταιρεία ή τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συναλλαγές, στις οποίες προβαίνετε με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών (ή έχετε χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη) μέσω του διαδικτυακού τόπου www.hipharmacy.gr. Κατά συνέπεια, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών διαδικτυακών τόπων και ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλες πληροφορίες, οι οποίες υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους ή πηγές. Όταν επισκέπτεστε ένα διαδικτυακό τόπο που δεν είναι του www.hipharmacy.gr, παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι είναι ανεξάρτητος από το www.hipharmacy.gr και ότι το www.hipharmacy.gr και η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενό του. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύεστε από ιούς, «λογισμικά σκουλήκια» (worms), προγράμματα παραπλάνησης («δούρειος ίππος» - trojan horses) και άλλα δυνητικά επιβλαβή προγράμματα και να προστατεύετε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο που θεωρείτε εσείς τον πλέον κατάλληλο.
 
8. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτόν το διαδικτυακό τόπο πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από την Εταιρεία, με την εξαίρεση ότι η Εταιρεία παρέχει συγκατάθεση για διασυνδέσεις όπου η διασύνδεση και οι σελίδες που ενεργοποιούνται μέσω της διασύνδεσης (α) δεν χρησιμοποιούν τεχνικές που αλλοιώνουν κατά οιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση και εμφάνιση του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, (β) δεν αποτελούν ψευδή δήλωση της σχέσης σας με την Εταιρεία και το www.hipharmacy.gr, (γ) δεν υπονοούν ότι η Εταιρεία αποδέχεται ή εγκρίνει εσάς, το διαδικτυακό σας τόπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρετε, και (δ) δεν παρέχουν ψευδείς ή παραπλανητικές εντυπώσεις για την Εταιρεία ή κατά άλλο τρόπο βλάπτουν την φήμη της. Μια επιπλέον προϋπόθεση για την άδεια διασύνδεσης με αυτό το διαδικτυακό τόπο είναι ότι συμφωνείτε ότι η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την άδεια που σας έχει παράσχει για τη διασύνδεση με αυτό το διαδικτυακό τόπο. Σε τέτοια περίπτωση συμφωνείτε να αφαιρέσετε άμεσα οποιεσδήποτε διασυνδέσεις προς αυτό το διαδικτυακό τόπο.
 
9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ To www.hipharmacy.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό κατάστημα. Εντούτοις, το www.hipharmacy.gr δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού φαρμακείου είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.  
 
10. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να πραγματοποιήσει παραγγελία και να λάβει τις τίμες του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει : (α) να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την σύναψη της σύμβασης πώλησης, (β) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης του προϊόντος, (γ) να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης.  Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου www.hipharmacy.gr ενημερώνεται από την εταιρία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για: (α) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή (β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος (γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και τον ΦΠΑ, (δ) τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, (ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής, (στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης. Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει, και στην οποία περιλαμβάνονται οι παραπάνω πληροφορίες και επιπλέον διευκρινίζεται ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και οι όροι και τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Για την παραλαβή από το κατάστημα απαιτείται να έχει γίνει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική παραγγελία. Έπειτα από δική μας επικοινωνία ο πελάτης μπορεί να περάσει από το κατάστημα να παραλάβει την παραγγελία του.
 
11. ΤΙΜΕΣ Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι τελικές, ήτοι συμπεριλαμβάνεται ο νομίμως ισχύων για κάθε προϊόν ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το www.hipharmacy.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του. Οι τελικές τιμές ειναι διαφορετικές στο φυσικό καταστημα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα γιατί ισχύουν διαφορετικές εκπτώσεις.

12. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον επισκέπτη/χρήστη και περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρέωσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (επιλεγόμενη από το σύστημα υποβολής παραγγελίας) ή την αντικαταβολή.
 
12.1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ‘Η ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.hipharmacy.gr δέχεται τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες VISA, Mastercard, Maestro, κάρτες B2B και πληρωμή μέσω Paypal. Δεν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με δόσεις αλλά το ποσό θα αποπληρώνεται εφάπαξ. Το ποσό της εφάπαξ αποπληρωμής εκτός από την αξία των προϊόντων, περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής και τυχόν έξοδα προμηθειών για τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής (π.χ. αντικαταβολή). Για τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα βρει στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα και να συμπληρώσει στη φόρμα παραγγελίας τον αριθμό και τα λοιπά στοιχεία της κάρτας του. Η χρέωση της κάρτας πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή.
 
12.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.hipharmacy.gr υποστηρίζει πληρωμή μέσω αντικαταβολής, όπου ο πελάτης πληρώνει τον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρείας, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή της Εταιρείας, με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του. Τα έξοδα της αντικαταβολής ανέρχονται στα 1.10 €.  Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι αποστολής και υπαναχώρησης: (α) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παραγγελία με πλήρη αποζημίωση πριν από την παράδοση της παραγγελίας στην ταχυμεταφορική εταιρεία. Εφόσον η παραγγελία έχει παραδοθεί από το www.hipharmacy.gr στην ταχυμεταφορική, ο πελάτης χρεώνεται τα έξοδα μεταφοράς και αντικαταβολής τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν. (β) Πριν την αποστολή της παραγγελίας το www.hipharmacy.gr μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του πελάτη και της παραγγελίας του μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. (γ) Στην περίπτωση της αντικαταβολής τα παραστατικά πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) μπορούν να σταλούν με το ταχυδρομείο μετά την παραλαβή και εξόφληση της παραγγελίας στον ταχυμεταφορέα.
 
13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γενικά η παράδοση προϊόντων γίνεται μόνο στον αγοραστή αυτοπροσώπως με επίδειξη της πρωτότυπης ταυτότητάς του ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση κατά την οποία η καταβολή του τιμήματος έχει γίνει με χρέωση πιστωτική κάρτας απαιτείται επιπλέον κατά την παράδοση των προϊόντων να γίνει επίδειξη της πιστωτικής κάρτας. Απαγορεύεται η παραλαβή προϊόντων από τρίτο πρόσωπο, εκτός αν ο αγοραστής έχει εξουσιοδοτήσει προς τούτου εγγράφως, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, κάποιο τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το τρίτο πρόσωπο πρέπει να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση της παραγγελίας.
 
14. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τον τόπο αποστολής των προϊόντων και την επιβεβαίωση των στοιχείων του πελάτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, εφόσον έχει προηγουμένως ενημερωθεί ο καταναλωτής.
 
15. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες το www.hipharmacy.gr προωθεί τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών. Τα έξοδα της αποστόλης ανέρχονται στα 2.50 € Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, τα έξοδα αποστολής και διαχείρισης της αντικαταβολής βαρύνουν τον καταναλωτή/αγοραστή και εξοφλούνται στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση του προϊόντος εφόσον η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή, ή με χρέωση της χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας κατά τηνολοκλήρωση της παραγγελίας, εφόσον η πληρωμή γίνεται με χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Για αγορές άνω των 40 €, ο καταναλωτής/αγοραστής δεν θα βαρύνεται με έξοδα αποστολής. Εξαιρούνται αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές και σε περιοχές εκτός Ελλάδος. Το www.hipharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του ύψους των εξόδων αποστολής  και των όρων για τη δωρεάν αποστολή.
 
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  Δικαίωμα υπαναχώρησης Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την πώληση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα επιστροφής και τυχόν χρεώσεις ή προμήθειες για τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεγεί. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να συμπληρώσει ηλεκτρονικά και να αποστείλει τη φόρμα υπαναχώρησης που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του www.hipharmacy.gr και να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, o καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει άμεσα το προϊόν εντός της κλειστής συσκευασίας του και στην κατάσταση που παρελήφθη προς επιστροφή, ενώ η Εταιρεία, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίας που περιγράφονται στους Όρους Χρήσης, υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που της κατέβαλε ο καταναλωτής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος υπαναχώρησης. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει καταβληθεί με αντικαταβολή και ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης τότε η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία, παρέχοντας πληροφορίες για τον αριθμό και λοιπά στοιχεία του λογαριασμού, καθώς και το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθότητα και εγκυρότητα των χορηγούμενων στοιχείων. Ειδικά για την περίπτωση της αντικαταβολής, το επιστρεφόμενο τίμημα δεν περιλαμβάνει τα μεταφορικά έξοδα και τις χρεώσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών για την αντικαταβολή.  Δικαίωμα αντικατάστασης. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση προϊόντος, εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό, κατεστραμμένο, αλλοιωμένο ή δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παρήγγειλε. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 2109583825 ή στο email info@hipharmacy.gr, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση ή η επιστροφή χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής είναι απαραίτητο να αποστείλει το πακέτο που παρέλαβε στην Εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και ο καταναλωτής να διαθέτει το παραστατικό πώλησης. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Η αποστολή του νέου προϊόντος θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το χρόνο αποστολής του αρχικού. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων ισχύουν οι κανόνες επιστροφών στην περίπτωση υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ). Υποβολή παραπόνων  Για κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκτέλεση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα www.hipharmacy.gr, έχει το δικαίωμα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην εταιρία, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας. To παράπονο του καταναλωτή θα εξεταστεί άμεσα και η απάντηση θα του σταλεί από την Εταιρεία το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του, στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά την εξέταση του παραπόνου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής θα πρέπει να διευκολύνει παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες, για την διευθέτηση του ζητήματος.

« Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ περ. δ’ του ν. 2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5338/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση αγοράς ευαίσθητων ειδών (βρεφικά γάλατα, παιδικές τροφές, είδη ψυγείου) λόγω κινδύνου αλλοίωσής τους.».

 
17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@hipharmacy.gr, είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2109583825  κατά τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή 9:00- 21:00  & Σάββατο 9:00 - 14:00
 
18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.hipharmacy.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος, η ακυρότητα αυτή δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διαφωνία, η οποία σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.hipharmacy.gr ή με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.hipharmacy.

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών προβλέπεται η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) είναι διαθέσιμη στο http://ec.europa.eu/odr.»
Εγγραφή στο newsletter

Άδεια για Ενημερώσεις Δώστε τη συγκατάθεσή σας για όλους τους τρόπους που θα θέλατε να μάθετε νέα μας:

To Hi pharmacy θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα για να έρθει σε επαφή μαζί σας για ενημερώσεις με νέα & προσφορές.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο υποσέλιδο οποιουδήποτε email που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@hipharmacy.gr. Θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας με σεβασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ παρακάτω, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

© 2024 HiPharmacy.gr. All rights reserved | Κατασκευή & προώθηση ιστοσελίδας Advisable.gr

Ρυθμίσεις cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του HiPharmacy και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

Ονομασία προϊόντος # εμφανίζεται σε αυτή τη θέση
Short description goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lacinia velit ac interdum gravida. Curabitur porta purus a dui venenatis convallis...

ΚΩΔ.
15.64€